|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیر عامل

شرح وظایف مدیر عامل شرکت آب‌ منطقه‌ای ایلام

1- خلاصه وظایف:

      هدایت و راهبری عملیاتی شرکت در زمینه‌های فنی، اداری و مالی با رعایت قوانین و مقررات و اجرای آئین‌نامه‌های مربوطه برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره

 

2- شرح وظایف اصلی:

*    اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

*    تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه‌ عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.

*    پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

*    تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

*    تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین‌نامه مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

*    پیشنهاد آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

*     پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

*    تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای «5» و «6» ماده «7» اساسنامه و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.

*    نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

*    اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت باستثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.  

*   عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

*    ارائه گزارشات لازم.

*    انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف واحد هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب‌منطقه‌ای  ایلام

1- خلاصه وظایف:

دریافت گزارشهای ارسالی جهت طرح در هیئت مدیره شرکت و تهیه و تنظیم دستور کار جلسات و صورت‌جلسات و ابلاغ به واحدهای ذیربط و نظارت بر فعالیت‌های خدمات واحدی مدیر عامل و هیئت مدیره

2- شرح وظایف اصلی:

*    نظارت بر تهیه و تدوین برنامه کاری مدیرعامل

*    دریافت گزارشات ارسالی به مدیرعامل و هیئت مدیره و کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و مزایده و عنداللزوم اظهار نظر

*    دریافت نظرات سایر واحدهای تخصصی درخصوص گزارشات دریافتی

*   برنامه‌ریزی لازم جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره، شورای معاونین، کمیسیونها، ملاقاتهای داخل و خارج از شرکت با نظر و صلاحدید مدیرعامل

*    انجام هماهنگی‌های لازم جهت تشکیل جلسات و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز

*    تهیه گزارشات مورد نیاز ادواری

*   بررسی و کنترل گزارشات ارسالی به هیئت مدیره از نظر رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره و تأئید واحدهای ذیربط و ارجاع گزارشات جهت اصلاح نواقص احتمالی

*    هماهنگی تشکیل جلسات و تنظیم دستور کار جلسات و صورتجلسه موضوعات مصوب هیئت مدیره و ابلاغ به واحدهای مرتبط

*    نظارت بر فعالیت‌های متصدیان امور واحدی و پیگیری و سایر خدمات مرتبط با واحد مدیر عامل و هیئت مدیره

*   بررسی مفاد اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه و پیگیری مواردی که باید در موعد مقرر برای طرح در مجامع عمومی تهیه و گزارش گردد

*    تهیه و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای وابسته و ابلاغ آن در موعد مقرر

*    انجام سایر وظایف محوله در محدوده وظایف و عملیات حوزه مدیریت عامل

 

شرح وظایف واحدهای حراست شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام

1- خلاصه وظایف:

برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای آئین‌نامه و دستورالعمل‌های حفاظت پرسنلی، فیزیکی، اسناد و مدارک ارتباطات سازمانی، صدور کارت شناسایی، حفاظت از تأسیسات ، عملکرد حراست واحدهای تابعه، تهیه و نگهداری و حمل و نقل سلاح و مواد ناریه ، لوازم و تجهیزات مخابراتی و شناسائی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه

2- شرح وظایف اصلی:

*         نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های مصوب حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی و اسناد و مدارک .

*      انجام خدمات مشورتی مورد لزوم مقام مدیریت عامل و مراجع ذیصلاح در زمینه‌های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد، مدارک و حفاظت داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای و سایر موارد حفاظتی و امنیتی مرتبط.

*      ایجاد ارتباط و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و سازمان‌ها و نهادهای محلی و مراجع ذیصلاح جهت انجام امور حراستی شرکت بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه .

*         برنامه‌ریزی تهیه و تدوین و ابلاغ طرح‌های پیشگیری و مقابله با سوانح طبیعی و غیر طبیعی .

*         نظارت بر تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی پرسنلی .

*         نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های حراست‌های تابعه و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی‌های لازم .

*      برنامه‌ریزی و نظارت بر حفاظت از تأسیسات طبقه‌بندی شده و تدوین و بازنگری طرح‌های حفاظت بر اساس دستورالعمل‌های صادره .

*         برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه فعالیتهای دبیرخانه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده .

*         برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه بر اساس دستورالعمل‌های صادره .

*         برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری و نقل و انتقال سلاح ، بی سیم و لوازم مخابراتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره .

*         تحقیق و بررسی گزارشها و نامه‌های رسیده به حراست و ارسال نتایج به مراجع ذیربط.

*         انجام مکاتبه و پیگیری جهت صدور روادید اتباع بیگانه با مراکز مورد نیاز و نظارت و هماهنگی بر تردد آنها در محیط سازمان.

*         تهیه لیست فهرست مشاغل حساس با هماهنگی مراجع ذیربط و مدیرعامل.

*         تهیه طرحهای نظارتی و نظارت بر اجرای آنها جهت کلیه تاسیسات در مواقع عادی و اضطراری.

*         نظارت و هماهنگی بر سفرهای خارجی کارکنان شرکت.

*         انجام سایر وظایف محوله.

شرح وظایف واحدهای روابط عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام

1- خلاصه وظایف:

 برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر جمع‌آوری اخبار و اطلاعات منتشره از رسانه‌های ارتباطی و انعکاس اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های شرکت، مدیریت امور ارتباطات، امور فرهنگی و نمایشگاهی، امور انتشارات شرکت و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و هشدارهای لازم در رابطه با آلودگی و تمهیدات منابع آب در رابطه با مخاطبان.

 

2- شرح وظایف اصلی:

*    برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انعکاس اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و کارکردها و مواضع شرکت به مخاطبان .

*   ایجاد هماهنگی در برگزاری مراسم، سمینارها، بازدیدها، جشن‌ها و اعیاد و مناسبت‌ها در زمینه ترتیب مکان مناسب و امکانات سمعی و بصری  و پذیرایی مناسب با همکاری امور خدمات عمومی .

*    برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین تقویم ارتباطات، بازدیدها، مراسم و نمایشگاه‌ها .

*    تهیه و تدوین برنامه مصاحبه مسئولان شرکت با مطبوعات و رسانه‌ها .

*    برنامه‌ریزی و هماهنگی ایجاد ارتباط با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

*   بهره‌برداری از اخبار و اطلاعات منتشره داخلی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و سنجش افکار نسبت به فعالیت‌های شرکت و تهیه گزارشات تحلیلی .

*   تهیه و ارائه گزارش، بولتن خبری،تهیه ماکت، فیلم، عکس و پوستر در رابطه با فعالیت‌ جمعی شرکت و همکاری در تدوین کارنامه عملکرد شرکت .

*    برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، تدارک، اشتراک و توزیع نشریات تخصصی و ارسال آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها برای رسانه‌ها .

*    برنامه‌ریزی و نظارت بر پوشش تبلیغات ساختمان‌ها، طرح‌های منابع آب و سایر مکان‌های مربوطه .

*    برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای بازدیدهای عمومی از طرح‌ها و فعالیت‌های شرکت .

*    انجام هماهنگی و نظارت در مدیریت نمایشگاه‌ها در داخل و خارج شرکت با همکاری و مشارکت واحدها و مراکز ذیربط .

*    برنامه‌ریزی و هماهنگی در فرهنگ سازی و ارتقاء بینش و آگاهی‌های عمومی در زمینه مصرف بهینه آب و آلودگی منابع آبی .

*    انجام سایر وظایف محوله.

 

شرح وظایف واحدهای حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام

1- خلاصه وظایف:

     برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور تملک و خرید اراضی، طرح دعاوی و شکایات از سوی شرکت در محاکم قضایی ودفاع از دعاوی مطروحه ، بررسی و مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات حقوق آب ، معاهدات ،  کنوانسیون ها و پروتکلهای مرتبط با صنعت آب به منظور بهره برداری لازم ،  ساماندهی املاک شرکت و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت .

 

2- شرح وظایف اصلی:

*     برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراحل قضایی.

*       برنامه ریزی و هماهنگی ، تملک و خرید اراضی در محدوده طرح های عمرانی.

*       برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت ثبت مالکیت شرکت بر بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل.

*     برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت به منظور ساماندهی دارایی های غیر منقول و مایملک شرکت، تهیه و ارائه گزارشات ادواری با هدف بهره برداری و استفاده موثر از آنها.

*     برنامه ریزی، انجام مطالعه و بررسی تطبیقی موازین حقوقی پروتکل های مورد عمل شرکت با کشورهای ذینفع در امور آبهای مشترک مرزی با موازین حقوقی پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی سایر کشورها در امور آبهای مشترک.

*     ارائه پیشنهادات لازم در خصوص وضع مواد قانونی مرتبط با حقوق آب بر اساس ارزیابی های تحلیلی از انجام تحقیقات کاربردی در امور حقوقی آب.

*     برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط بمنظور جمع آوری متون پروتکل ها ، کنوانسیون ها ، معاهدات و  قراردادهای مصوب در مجامع بین المللی در ارتباط با آبهای مشترک حوزه عمل شرکت .

*     تحلیل و ارزیابی عملکرد قوانین جاری آب و بررسی تطبیقی قوانین جاری با حقوق عرفی مربوط به حقابه داران و بهره برداری کنندگان از منابع آبهای داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع مربوطه.

*     اهتمام به جمع آوری قوانین داخلی کشورهای ذینفع در آبهای مشترک مرزی حوزه عمل شرکت با هدف احراز آمادگی و توانمندیهای لازم برای حضور و مشارکت در جلسات مشترک مرزی.

*     برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت مشارکت فعالانه در تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها ، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در امور آبهای مشترک مرزی با کشورهای ذینفع در حوزه عمل شرکت.

*     برنامه ریزی و نظارت بر اعلام نظر و بازرسی و بازبینی حقوقی مرتبط با قراردادهای مورد انعقاد واحدهای درون سازمانی با شخصیت های حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.

*     برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی با آگهی های منتشره با مقررات قانونی.

*       شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها و هیئت های تشخیص  و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیون های ادارات .

*       شرکت در جلسات کمیته ها، کمیسیون های تخصصی و گروه های کاری مرتبط با واحد حقوقی.

*     اهتمام لازم جهت انجام حمایت های قضایی از مسئولین و کارکنان شرکت در انجام مسئولیت های شرکت و ارائه مشاوره و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت.

*     نظارت بر رسیدگی شکایات مردمی با هماهنگی حوزه های ذیربط و پیگیری های لازم نسبت به دعاوی مطروحه توسط اشخاص به منظور صیانت از حقوق شرکت.

*       برقراری ارتباط با مشاور حقوقی و وکیل دعاوی شرکت و تنظیم مشترک برنامه دعاوی به منظور حصول نتیجه مطلوب و موثر.

*       تهیه و تدوین فرایند های ارتباط واحد حقوقی با واحدهای درون سازمانی و نهادهای برون سازمانی.

*     تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلند مدت برای فعالیتهای واحد حقوقی بر اساس پیش نیازهای اطلاعاتی اعلام شده از حوزه های تخصصی ذیربط.

*     تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه واحد حقوقی در زمینه های تملک اراضی ، دعاوی ، املاک و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و ماموریتهای اصلی واحد حقوقی .

*     برنامه ریزی و هماهنگی برای تشکیل آرشیو قوانین جهت دسترسی کارشناسان و واحدهای سازمانی به قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مربوط به صنعت آب و سایر موضوعات مرتبط.

*       جمع آوری و مستند سازی اطلاعات مرتبط با اسناد حقوق عرفی مربوط به حقابه داران در منابع آبهای داخلی با هماهنگی واحدهای ذیربط

*       توسعه و استقرار سیستم های بانک اطلاعاتی با هدف مستند سازی مجموعه فعالیتهای واحد حقوقی.

*       انجام سایر وظایف محوله .

دانلود : شرح وظایف مدیر عامل شرکت آب‌ منطقه‌ای ایلام 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 11 آبان 1398
 
 7690
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 9
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 126
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 3,052,455
 • آخرین به روزرسانی : 27 تیر 1403 07:24:07
 • شناسه IP شما : 3.238.121.7

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :