دوشنبه, 27 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98 - رونق تولید
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع
برگزاری جلسه امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای ایلام

برگزاری جلسه امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای ایلام

برگزاری جلسه امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای ایلام

برگزاری دومین جلسه کارگروه بهره وری در سال 98

برگزاری دومین جلسه کارگروه بهره وری در سال 98

برگزاری دومین جلسه کارگروه بهره وری در سال 98

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های حوزه عمل در شهرستان دهلران

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های حوزه عمل در شهرستان...

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های حوزه عمل در شهرستان دهلران

حضور بانوان در همایش هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

حضور بانوان در همایش هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

حضور بانوان در همایش هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 98

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 98

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 98