|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

رپرگذاری حد بستر رودخانه های گلزار ، مورت و بهمن آباد در شهرستان چوار و رودخانه بدوله در شهرستان مهران

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

موضوع

رپرگذاری حد بستر رودخانه های گلزار ، مورت و بهمن آباد در شهرستان چوار و رودخانه بدوله در شهرستان مهران

تشریح

آگهی مناقصه عمومی شرکت آب منطقه ای ایالم شرکت آب منطقه ای ایالم در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی و به صورت یک مرحلکه ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا پیمانکاران تأیید صالحیت شده با توجه به ظرفیکت آمکاده بکه کار چنانچه واجد شرایط می باشند می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولکت بکه آدر سکایت ir.setadiran.www نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. )کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریکق سکایت مذکور انجام می شود

رپرگذاری حد بستر رودخانه های گلزار ، مورت و بهمن آباد در شهرستان چوار و رودخانه بدوله در شهرستان مهران 498/795/732 9/975/914/640 ماه 6 چوار و مهران پایه 5 آب 

حل تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی دولت، اعتبار این پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمی است. - تاریخ فروش اسناد از تاریخ 26/09/1401 لغایت 01/10/1401 می باشد. - آخرین مهلت جهت تحویل اسناد پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/10/1401 می باشد ) اصل ضمانت نامه تحویل دفتر قرارداد ها شرکت آب منطقه ای ایالم گردد(. -بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 12/10/1401 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای ایالم می باشد. - هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 22 فروردین 1402
 رویس اداره قراردادها
 1180
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 5
 • بیشترین بازدید همزمان : 216
 • بازدید امروز : 547
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,973,159
 • آخرین به روزرسانی : 16 خرداد 1403 07:18:17
 • شناسه IP شما : 3.236.83.14

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بلوارجمهوری اسلامی انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی شرکت سهامی آب منطقه ی ایلام
 • کدپستی : 6931737986
 • تلفن : 08433332293 - 08433335090
 • فاکس : 08433332294
 • پست الکترونیکی : info[at]ilrw.ir
 • پیامک : 300079482
 • تلفن گویا :