جمعه, 30 فروردین 1398
فونت :  |  COLOR  |  SIZE
ADA
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.

لیست تلفنهای تماس شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام

پیش شماره استان 084

نام واحد شماره تلفن داخلی
تلفنخانه 33335090-33332293 101
دورنگار 33342294-33383005  

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

33333214

129

معاون امور مالی و پشتیبانی

33380010

130

معاون طرح و توسعه

33380012

190

معاون حفاظت و بهره برداری

33380013

161

مدیر مطالعات پایه منابع آب

33380014

146

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

33386004

138

دفتر حراست و امور محرمانه

33330079

118

ذیحساب شرکت آب منطقه ای ایلام

33331329

124
دفتر روابط عمومی 33381070 156

گروه قراردادها

33358458

182

اداره حسابداری طرحهای عمرانی

33383003

128

اداره حسابداری جاری

33380010

184

گروه فناوری اطلاعات مدیریت

33331673

119


لیست تلفنهای تماس ادارات تابعه شرکت 

نام شهرستان شماره تلفن شماره تلفن
اداره منابع آب مهران روابط عمومی  33822712-14
اداره منابع آب دره شهر  روابط عمومی  35222740-41
اداره منابع آب ایوان روابط عمومی  33239539-40
اداره منابع آب سیروان- چرداول روابط عمومی  34223166-34225482
اداره منابع آب دهلران روابط عمومی 33722764-33722641
آخرین به روزرسانی: 1396/10/26