شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته حجاب و عفاف
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

تعداد پروانه های حفر و بهره برداری صادره به تفکیک نوع مصرف تا پایان سال 97
  شرب شهری شرب روستایی صنعت کشاورزی
تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm) تعداد تخلیه (mcm)
آبرفت پروانه حفر 13 3.05 38 3.9 99 0.65 148 5.9
پروانه بهره برداری 15 4.6 36 6.9 288 6.48 1351 214.49
سازند سخت پروانه حفر 20 6.9 16 2.81 4 1.17 0 0
پروانه بهره برداری 9 3.6 7 1.7 12 2.66 0 0
مجموع   57 18.15 97 15.31 403 10.96 1499 220.39
آخرین به روزرسانی: 1397/10/03