سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پروژه های استانها
شعار سال 98 - رونق تولید
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار 13091448106 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک پاسخگویی به استعلامات دستگاههای قضایی - اجرایی و سایر مراجع
نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی 13011449100 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز 13011449101 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب 13011449105 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آّب 13011449104 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 13011449102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک فرعنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی
صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 17062132000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی
اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب
ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب
صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب
صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب
صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات امور مشترکین صنعت آب
جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 13092131000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
تهیه و انتشار تعرفه آّب 13022129000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک تهیه و انتشار تعرفه آب
تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات، ضواط، استانداردها و دستورالعملهای صنعت آب کشور 13092128000 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک تدوین پیش نویس قوانین و مقررات -ضوابط -استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور
تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور
تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: