چهارشنبه, 26 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98 - رونق تولید
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استعلامات بین سازمانی(13021448000) شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری استعلامات سازمانی
تهیه - تدوین - انتشار و ارائه آمار اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب(15031451000) شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح18051450104 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و ..)13021447100 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان18051450102 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل13021447101 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )13021447102 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه13021447103 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه13021447104 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری طرح ملی دانش آموزشی داناب
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه13021447105 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه13021447106 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری13021447107 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی13021447108 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات13021447109 شرکت آب منطقه ای ایلام حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز13021447110 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه13021447111 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست برقی کردن چاه13021447112 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن13021447113 شرکت آب منطقه ای ایلام الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: