سه‌شنبه, 27 آذر 1397

تاریخچه تحقیقات آب در شرکت :

این شرکت تا اواخر سال 1384 تحت عنوان اداره کل امور آب استان و زیر مجموعه شرکت آب منطقه ای غرب با مرکزیت کرمانشاه فعالیت داشته که با مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین گسترش دامنه فعالیتها در اسفند ماه سال 84 به شرکت سهامی آب منطقه ای ارتقا یافت و با عنایت به مستقل شدن این شرکت از آب منطقه ای غرب و کمبود انسانی و افزایش دامنه فعالیتها تا 1386 هیچ گونه فعالیتی در زمینه تحقیقات صورت نگرفته بود تا اینکه در ابتدای سال 86 موضوع استقرار نظام تحقیقاتی و پژوهشی پویای بخش آب در شرکت به منظور شناسایی پتانسیلها و محدودیتها و تشویق نیروی انسانی در جهت اشاعه فرهنگ تحقیقاتی با استفاده از تحقیقات مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی بخش آب در استان و ارتقا ارتباط و هماهنگی با مراکز و موسسات دانشگاهی به صورت جدی توسط معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت پیگیری و با تشکیل کمیته تحقیقات و دعوت به همکاری از اساتید و کارشناسان متخصص سازمانهای مرتبط در زمینه آب بر اساس نظامنامه تحقیقات در شرکتهای آب منطقه ای فعالیتهای تحقیقاتی این شرکت از سال 86 آغاز و کماکان ادامه دارد .

 

 اعضاء کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای ایلام

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی  سمت در کمیته تحقیقات
1 علی پوراحمد کارشناس ارشد-مهندسی عمران   مدیر
2 غلامرضا بانپروری کارشناس ارشد-مدیریت منابع آب عضو ستادی
3 صادق علیمرادی کارشناس ارشد-زمین شناسی(هیدروژئولوژی) عضو ستادی
4 احسان یارمحمدی کارشناس ارشد-مهندسی آب عضو ستادی
5 ایمان سبززاده کارشناس ارشد-مهندسی آب عضو ستادی
6 حاجی کریمی دکترا- زمین شناسی(هیدروژئولوژی) کارشناس خبره
7 حمزه علیزاده دکترا-منابع آب کارشناس خبره
8 محسن توکلی دکترا-منابع آب کارشناس خبره
9 علیرضا حسینی دکترا-سازه های آبی کارشناس خبره
10 ایمان سبززاده کارشناس ارشد-مهندسی آب رییس گروه

تماس با کمیته تحقیقات کاربردی:

ایلام، میدان شهداء، انتهای خیابان شهیده ربابه کمالی، شرکت آب منطقه‌ای ایلام، کد پستی 41186-69317

ایمان سبززاده       

تلفن:   داخلی 160-33335090-084                                        Email: sabzzadehiman@gmail.com

09181441416
آخرین به روزرسانی: 1397/08/22