چهارشنبه, 3 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت

بررسی مسائل مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت و بررسی مطالعات سدهای چناره و گدار خوش

بازدید مدیر ان محترم سازمان برنا مه و بودجه و امور اقتصادی و...

بازدید مدیر ان محترم سازمان برنا مه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی استان ایلام از سد مخزنی گلال(شهدای ایلام )

جلسه شورای حفاظت از منابع

چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام

برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران

برگزاری دومین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای ایلام