جمعه, 16 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
قیام 15 خرداد
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

 

 گروه: طرحها و پروژه های در دست اجرا
ساختمان سد مخزنی میمه
اجرای سد با هدف مهار و کنترل سیلاب و تنظیم 60 میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف کشاورزی

 

تاریخ شروع : 1389/04/07  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 58   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرحها و پروژه های در دست اجرا
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کنگیر
اجرای خط انتقال آب از سد کنگیر و شبکه آبیاری و زهکشی جهت تامین آب 1850 هکتار از اراضی کشاورزی دشت زرنه

 

تاریخ شروع : 1389/04/15  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرحها و پروژه های در دست اجرا
آبرسانی به شهر ایوان
تامین آب شرب شهرهای ایوان -زرنه و روستاهای مسیر و شهرک صنعتی تا افق 1415

 

تاریخ شروع : 1389/10/09  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 79   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرحها و پروژه های در دست اجرا
ساختمان سد مخزنی شهدای ایلام(گلال)
هدف از اجرای طرح: اجرای سد با هدف مهار و کنترل سیلاب و تنظیم 14.3 میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف صنعت و زیست محیطی

 

تاریخ شروع : 1389/03/31  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 76   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرحها و پروژه های در دست اجرا
ساختمان سد مخزنی سیکان
هدف از اجرای طرح تامین آب شرب و صنعت مورد نیاز شهرستانهای دره شهر-بدره و آبدانان بمیزان 8.9 میلیون مترمکعب در سال

 

تاریخ شروع : 1389/12/09  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر