یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

آمار نیروی انسانی شرکت درسال 1399

ردیف

نوع استخدام

میزان تحصیلات

تعداد کارکنان شاغل

1

رسمی

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

0

لیسانس

8

فوق لیسانس و بالاتر

8

2

جاری

دیپلم و زیردیپلم

1

فوق دیپلم

1(قراردادکارگر جاری)

لیسانس

6

فوق لیسانس و بالاتر

18

3

طرحهای عمرانی

دیپلم و زیردیپلم

9

فوق دیپلم

4

لیسانس

21

فوق لیسانس و بالاتر

14

4

قرارداد کار مشخص

دیپلم و زیردیپلم

14

فوق دیپلم

4

لیسانس

11

فوق لیسانس و بالاتر

1

5

سایر قراردادها

دیپلم و زیردیپلم

23

فوق دیپلم

8

لیسانس

7

فوق لیسانس و بالاتر

2

جمع کل

160

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1399/09/02