چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1399
محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

آمار نیروی انسانی شرکت خردادماه 1395

ردیف

نوع استخدام

میزان تحصیلات

تعداد کارکنان شاغل

1

رسمی

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

0

لیسانس

 

فوق لیسانس و بالاتر

9

2

جاری

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

1 (کارگری)

لیسانس

7

فوق لیسانس و بالاتر

17

3

طرحهای عمرانی

دیپلم و زیردیپلم

16

فوق دیپلم

3

لیسانس

23

فوق لیسانس و بالاتر

15

4

قرارداد کار مشخص

دیپلم و زیردیپلم

15

فوق دیپلم

3

لیسانس

11

فوق لیسانس و بالاتر

0

5

سایر قراردادها

دیپلم و زیردیپلم

23

فوق دیپلم

8

لیسانس

8

فوق لیسانس و بالاتر

2

جمع کل

165

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1398/09/09