یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

برنامه عملیاتی و عملکرد سالیانه شرکت آب منطقه ای ایلام 
ردیف حوزه عمل  سال 1398
1 مدیریت دانلود فایل 
2 معاونت منابع انسانی - مالی و پشتیبانی  دانلود فایل
3 معاونت برنامه ریزی دانلود فایل
4 معاونت طرح و توسعه  دانلود فایل
5 معاونت حفاظت و بهره برداری  دانلود فایل

 
آخرین به روزرسانی: 1398/10/11