یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1399
کمبود آب جدی است - در مصرف آن صرفه جویی نمائیم
سد مخزنی دویرج
طبیعت ایلام

شرح وظایف کلی دفتر مطالعات پایه منابع آب

الف) خلاصه وظایف:

هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام برنامه ریزی لازم در خصوص تأسیس و بهره برداری بهینه از حوزه های آبریز معرف، احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت ها و برنامه های اکتشافی، مطالعات لازم در خصوص کمیت و کیفیت آب در محدوده های مطالعاتی، تهیه بیلان آب و تلفیق اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تشکیل بانک اطلاعاتی، تهیه و تدوین دستورالعمل های تعادل در سفره های آب زیرزمینی و آب های سطحی و تدوین دستورالعملهای آماربرداری کمی و کیفی در سطح ادارات امور آب شهرستانها و اعمال نظارت در عملکرد واحدهای صفی.

 ب‌)شرح وظایف اصلی:

•    هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات و برنامه های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری های لازم.

•    نظارت بر تأسیس و بهره برداری بهینه از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در معاونت امور آب.

•     هماهنگی و ارائه اطلاعات لازم به معاونت امور آب در جهت برنامه ریزی احداث و توسعه شبکه هیدرومتری، کلیماتولوژی و پیزومتری دشت ها و برنامه­های اکتشافی آب های زیرزمینی از طریق برنامه­ریزی و تدوین دستورالعمل های ذیربط.

•     برنامه ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت آب در محدوده­های مطالعاتی.

•    هماهنگی و کنترل تشکیل بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده های مطالعاتی با رعایت خط مشی­های ابلاغ شده.

•     تهیه برنامه های جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات منابع آب، تلفیق اطلاعات و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران.

•     برنامه­ریزی تهیه بیلان آب در محدوده­های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح.

•     همکاری و هماهنگی با معاونت مربوطه در زمینه پیاده کردن سیستم GIS.

•     تهیه و پیشنهاد تعیین سقف تخصیص آب از منابع آب و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل های مربوط به ادارات امور آب شهرستانها بر اساس فرآیندهای مصوب.

•    بررسی و تدوین دستورالعمل های مربوط به مطالعات پایه منابع آب زیرزمینی و سطحی، از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجرای ادارت امور آب شهرستان.

•     تهیه و تدوین دستورالعمل های آماربرداری کمی و کیفی منابع آب، هماهنگی و یکسان سازی روش های اجرائی و اعمال  نظارت در این خصوص.

•     بررسی پیشنهادات معاونتهای بهره­برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاههای اندازه گیری.

•     ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده های مطالعاتی بر اساس فرآیندهای مصوب.

•    انجام سایر وظایف محوله.
آخرین به روزرسانی: 1395/03/30