یکشنبه, 5 اسفند 1397

منشور اخلاقی شرکت آب منطقه ای ایلام

درراستای تحقق اهداف سازمانی خود که مهترین آنها تامین آب کافی مطمئن در استان می باشد ،اصول و ارزشهایی را به عنوان منشور اخلاقی بر گزیده ایم و چون اعتقاد داریم رفتار مطلوب کارکنان در بهبود سازمانی محصول  تلاش سازمانها در سرنوشت کشور مؤثر می باشد، و موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و در نهایت بهبود و تعالی زندگی مردم می شود ، در گفتار ، کردار و پندار  خود به این منشور پایبندیم .


بنابراین بر اساس منشور اخلاقی سازمان خود:

Ø     با رعایت ادب  و آراستگی و نظم در مقابل  ارباب رجوع و مشترکین پاسخگو هستیم.

Ø     با اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلب اعتماد مراجعین سلامت اداری را در محیط کار خود تقویت می نمائیم.

Ø     برای ارتقاء کارایی و اثر بخشی وظایف خود و جلب رضایت ارباب رجوع بر دانش و مهارت حرفه ای خود می افزاییم.

Ø     جلب مشارکت ارباب رجوع و همکاران از طریق اجرای آیین نامه  نظام  پیشنهادها و بهره وری را مایه اعتلای سازمان می دانیم .

  در ارائه خدمات و تخصیص فرصتها و منابع و اجرای طرحها عادلانه و به دور از تبعیض عمل می نمائیم .

به حفظ محیط زیست و حفاظت کیفی و کمی منابع آب به عنوان ارزشمندترین نعمت الهی و ثروت ملی نسلهای حال و آینده پایبندیم و فرهنگ و گنجینه آب پیشنیان را ارج می نهیم.

نهضت خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت مشترکان و تکریم ارباب رجوع را مشعل همیشه فروزان خود می نامیم.
آخرین به روزرسانی: 1395/03/30