یکشنبه, 5 اسفند 1397

ساعات ملاقات حضوری با مدیران شرکت آب منطقه ای ایلام

 

نام و نام خانوادگی 

سمت ساعات ایام هفته ساختمان 
 علی پوراحمد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 9 الی 13

یک شنبه ها

(در صورت حضور مدیر عامل و تعیین وقت قبلی از طریق دفتر مدیرعامل به شماره 08433333214)

شماره 2
 احسان یارمحمدی  معاون حفاظت و بهره برداری 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره 1
 علی پوراحمد معاون طرح و توسعه 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور  شماره 2
 بهرام سایه میری معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره 1
صادق علیمرادی عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مطالعات و پایه منابع آب 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره 1
بهادر کرمی معاون مالی  پشتیبانی 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره 1
حسن کریمی مدیر حقوقی 9 الی12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور

شماره 2

حجت اله کاظمی مدیر دفتر هئیت مدیره و مدیرعامل 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره 1
عزت اله نورالهی  مدیرمالی و ذیحسابی 9 الی 12 شنبه تا چهارشنبه در صورت حضور شماره1
آخرین به روزرسانی: 1397/08/30