شنبه, 27 مرداد 1397

 

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

شماره تماس

شماره داخلی

1

علی اصغر پاکزاد

عضو اصلی هیئت مدیره

08433335090

157

2

علی پوراحمد

عضو اصلی هیئت مدیره  ومعاون طرح و توسعه

08433335090

179

3

بهادر کرمی

معاون مالی و پشتیبانی

08433335090

130

4

سجاد رستمی

معاون حفاظت و بهره برداری

08433335090

161

5

بهرام سایه میری

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

08433335090

151

6

علی کوناری

روابط عمومی

08433335090

196

7

حسن کریمی

رئیس پایگاه مقاومت

08433335090

173

8

حجت کاظمی

کارشناس حراست

08433335090

118

 
آخرین به روزرسانی: 1395/09/30