چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

برگزاری مراسم 9 دیماه

شرکت کارکنان آب منطقه ای در مراسم 9 دیماه  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در تاریخ 9/10/96 مدیر عامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای ایلام همپای سایر اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور بهم رساندند . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران