چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ هليلان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1391/05/17 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/24

بازدید:537

محوطه سازي سايتهاي1 ،2و3 و چشمه ها و تكميل نواقص سوله هاي طرح آبرساني به شهر ايوان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1393/07/01 618

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:618

تكميل ساختمان اداري شركت آب منطقه اي ايلام مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1393/03/04 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/14

بازدید:605

احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد مخزني كنگير مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/13 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/03/04

بازدید:579

خريد و اجراي كامل خط 63 كيلو ولت گيلانغرب- ايوان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/06 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/03/01

بازدید:565

برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ هليلان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/01 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/02

بازدید:404

1 2 صفحه: