شنبه, 26 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ هليلان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1391/05/17 512

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/04/24

بازدید:512

محوطه سازي سايتهاي1 ،2و3 و چشمه ها و تكميل نواقص سوله هاي طرح آبرساني به شهر ايوان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1393/07/01 588

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/06/22

بازدید:588

تكميل ساختمان اداري شركت آب منطقه اي ايلام مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1393/03/04 578

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/02/14

بازدید:578

احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سد مخزني كنگير مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/13 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/03/04

بازدید:560

خريد و اجراي كامل خط 63 كيلو ولت گيلانغرب- ايوان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/06 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/03/01

بازدید:546

برق رساني به ايستگاه هاي پمپاژ هليلان مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای ایلام 1392/03/01 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/02

بازدید:388

1 2 صفحه: